Skracaj.net

Czas na zmiany

Category

Wordpress wtyczki

SMTP Mailer

Configure a SMTP server to send email from your WordPress site. Configure the wp_mail() function to use SMTP instead of the PHP mail() function. Źródło: SMTP Mailer Przydatna wtyczka do ustawienia serwera mailowego w WP.

AMP for WP – Accelerated Mobile Pages

AMP for WP is the most recommended AMP plugin by the community. Automatically add Accelerated Mobile Pages (Google AMP Project) functionality on your … Źródło: AMP for WP – Accelerated Mobile Pages Rozszerzenie wtyczki AMP o wiele przydatnych funkcji – oczywiście do WP…. Continue Reading →

AMP

Enable Accelerated Mobile Pages (AMP) on your WordPress site. Źródło: AMP Wtyczka ułatwiająca włączenie AMP na stronach WordPressa

Disable Emojis

This plugin disables the new WordPress emoji functionality. Źródło: Disable Emojis Praktyczny plugin do zablokowania emoji w celu przyspieszenia stron opartych na Wordpressie.

Orphans

Plugin supports some of the grammatical rules of the Polish language. Źródło: Orphans podstawowe narzędzie do walki z opuszczonymi łącznikami na końcu linii z, w, i,

Redirection

Redirection is a WordPress plugin to manage 301 redirections and keep track of 404 errors without requiring knowledge of Apache .htaccess files. Źródło: Redirection Dzięki tej wtyczce łatwo ogarnie się przekierowania ze starych adresów na nowe

Google Analytics Dashboard for WP

Displays Google Analytics stats in your WordPress Dashboard. Inserts the latest Google Analytics tracking code in your pages. Źródło: Google Analytics Dashboard for WP Dodaje okienko ze statystykami do panelu głównego w zapleczu wordpressa.

WP Image Borders

WP Image Borders makes it easy to add decorative image borders to pictures in your blog posts. Źródło: WP Image Borders Dodaje ramki z cieniami do zdjęć automatycznie szybko i pewnie

Tags to Keywords

Add tags in head of page as meta’s keywords Źródło: Tags to Keywords Plugin dodaje tagi do nagłówka strony w polu keywords

Post Grid, List for WordPress – Content Views

Display recent or any posts by category, tag, author, ID in responsive grid, list layout easier than ever, without coding. Źródło: Post Grid, List for WordPress – Content Views Wtyczka dzięki której można wyświetić artykuły w postaci estetycznej siatki (grid)

© 2017 Skracaj.net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑